Cài đặt các thông số của máy in PDF trong Mapinfo

487
  • Vào phần mềm Mapinfo, chọn như hình sau:
  • Lần lượt thực hiện như các hình dưới đây:
Bình luận bằng Facebook Comments