back to top

- Số TK: 0561000555310 hoặc PXTSOFT
- Tên chủ TK: PHAM XUAN THANH
- VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
- Nội dung CK: Gói PXTsoft cần mua-Số điện thoại đăng ký sử dụng (Ví dụ: PXTsoft PRO-0913615261)

Sau khi Quý khách chuyển khoản thành công, hệ thống sẽ tự động kích hoạt bản quyền sử dụng.
Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào về sản phẩm, xin vui lòng liên lạc với đội ngũ Biên Tập Bản Đồ theo các thông tin liên hệ ở trên Website này (https://bientapbando.com/). Chúng tôi luôn sẵn sàng hổ trợ!