Sử dụng Workspace Packager Tool

184

​Workspace Packager Tool: Lỗi thường gặp khi mở tập tin *.WOR (Workspace hay Layout) trong MapInfo là mở ở máy tính tạo ra Workspace thì được nhưng mở ở máy tính khác hoặc chép sang thư mục khác thì không được.
Cách khắc phục vấn đề này: sử dụng ​Workspace Packager Tool.

Workspace Packager là gì? MapInfo có kèm theo tool được tìm thấy trong Tool Manager có tên là Workspace Packager. Workspace Packager sẽ sao chép dễ dàng tất cả các bảng hiện đang mở vào một thư mục duy nhất và tạo workspace không có tham chiếu ổ đĩa. Điều này có nghĩa là Bạn có thể sao chép nội dung của thư mục này vào USB, CD/DVD, vào thư mục riêng biệt, thậm chí nén nội dung để Bạn hoặc người khác có thể sử dụng dữ liệu này trên máy tính hoặc thư mục khác. Đây cũng là một cách để lưu trữ project.

Sử dụng Workspace Packager:

– Chọn menu Tools —> Run MapBasic Program hoặc nhấn Ctrl + U, sau đó chọn tập tin Packager.MBX, chọn Open:

– Chọn menu Tools —> Workpace Packager —> Package Current Workspace…:

– Chọn đường dẫn để lưu Workspace và các tham số như hình dưới, sau đó chọn OK:

Bạn có thể chỉ định việc sao chép từng bảng riêng lẻ bằng cách check chọn vào Customize copy type for each table and file và click vào Advanced Copy Options…. Hộp thoại sau sẽ xuất hiện:

Bất kỳ bảng nào bạn chọn để sao chép đều được lưu trong cùng một thư mục với Workspace. Điều này giúp cho việc sao chép/di chuyển Workspace và toàn bộ tập tin dữ liệu dễ dàng hơn.

– Sau khi chạy xong, tool xuất hiện thông báo:

Bình luận bằng Facebook Comments