Tool PXTsoft – Tạo bảng dữ liệu trong MapInfo

4074

Xem thêm: Bài 1: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

THỰC HIỆN:

 1. Tạo 1 Symbol/Point để làm mốc tạo bảng dữ liệu trên bản đồ
 2. Chọn Point vừa tạo
 3. Chọn:

Hoặc:

Sau khi chọn như trên, xuất hiện giao diện màn hình “TAO BANG DU LIEU” sau:

 1. Chọn tỷ lệ bản đồ
 2. Chọn lớp bản đồ để lấy danh sách các cột (field) dữ liệu tạo bảng ở bước kế tiếp
 3. Chọn các cột của bảng dữ liệu:
  • STT
  • Cột dữ liệu
  • Kiểu chữ cho cột dữ liệu
  • Cột trống: cột không in dữ liệu như: STT, Ghi chú,…
  • Tiêu đề của cột
  • Kiểu chữ cho cột tiêu đề
  • Thống kê: Các hàm thống kê như: đếm, tổng, lớn nhất, nhỏ nhất,…
  • Kiểu chữ cho cột thống kê
  • Canh lề: Trái – Giữa – Phải
  • Chiều rộng cột, tính theo ký tự
  • Click vào Them Cot (Field) (hoặc Cap nhat Cot (Field)) để ghi lại hoặc Xoa để bỏ chọn lựa cột này, chọn Len/Xuong để thay đổi vị trí cho cột
 4. Chọn lựa các định dạng trong ô: KHUNG – DUONG KE, KIEU CHUVI TRI BANG DU LIEU
 5. Chọn lưu kết quả bảng dữ liệu ra Cosmetic Layer hay tạo 1 bảng/lớp bản đồ mới
 6. Click vào “Thuc hien”
Bình luận bằng Facebook Comments