Tool PXTsoft – Chuyển Mapinfo sang *.mbtiles

3730

Xem thêm: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

Canh chỉnh/zoom vùng bản đồ trên Mapinfo cần chuyển sang *.mbtiles, vùng bản đồ nhìn thấy trên Mapinfo là vùng sẽ được chuyển sang *.mbtiles.

Lưu ý trước khi thực hiện chuyển từ MapInfo sang *.mbtiles:

Cần chuyển hệ tọa độ bản đồ tương thích với Google Map.
– Có thể đánh/tạo lớp nhãn, tạo các lớp chuyên đề theo mục đích/yêu cầu riêng.

  • Chọn:
  • Hoặc:
  • Chọn lựa các tùy chọn kết xuất ở hình sau và chọn Thuc hien:
Bình luận bằng Facebook Comments