Tool PXTsoft – Đánh nhãn trong Mapinfo

2668

Xem thêm: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

1. Tạo truy vấn (query) đánh nhãn:

a. Chọn Query —> SQL Select:

b. Click vào Tables chọn bảng cho vùng from Tables
Click vào Columns chọn cột cho where Condition, nhập các điều kiện lọc (ví dụ ở hình dưới: lọc dữ liệu đánh nhãn cho dtich từ 0.5 đến 5.0)
Nhập tên cho truy vấn (query) ở vùng into Table Named
Click vào OK:

2. Thực hiện đánh nhãn:

– Chọn:

– Hoặc:

– Các tùy chọn đánh nhãn:

+ Bước 1: Chọn table/query lấy dữ liệu đánh nhãn
+ Bước 2: Chọn tỷ lệ cho lớp nhãn
+ Bước 3: Chọn thành phần nhãn cần hiển thị và lần lượt thực hiện các bước sau:
a) Chọn cột (field) cần đưa vào nhãn
b) Chọn hàm định dạng cho cột, một số hàm được tool sử dụng:

* UCase$: Chuyển sang CHỮ IN
* LCase$: Chuyển sang chữ thường
* Proper$: Chuyển sang Chữ In Đầu Mỗi Từ
* Str$: Chuyển đổi kiểu số sang kiểu chuỗi
* FormatNumber$: Chuyển đổi kiểu số sang kiểu chuỗi, có ngăn cách ngàn triệu bằng dấu . hoặc dấu ,
c) Đánh dấu kết quả cột được định dạng (Ctrl + C hoặc click chuột phải chọn Copy)
d) Đưa con trỏ vào vị trí thích hợp trong ô biểu thức cần đánh nhãn và dán (Ctrl + V hoặc click chuột phải chọn Paste)
e) Chọn kiểu chữ, đường kẻ, kiểu đóng khung, tùy chọn lưu kết quả,…

+ Bước 4: Chọn Thuc hien

* Luu lam mac dinh: Ghi nhớ các biểu thức, các định dạng về kiểu chữ, đường kẻ, đóng khung nhãn,… (Các thông tin trong vùng đóng khung màu đỏ ở hình dưới). Để thuận tiện và rút ngắn thời gian cho các lần đánh nhãn về sau.

* Khoi phuc mac dinh ban dau: Lấy lại các mặc định đánh nhãn ban đầu khi chép/cài đặt tool.

Bình luận bằng Facebook Comments