Kênh Youtube

Video thumbnail
Chuyển đổi hệ tọa độ VN2000 sang WGS84 và ngược lại - v2 0
03:13
Video thumbnail
Bản đồ vệ tinh cho Mapinfo miễn phí vĩnh viễn v3.5.2 (vi)
06:18
Video thumbnail
Chuyển đổi hệ tọa độ VN2000 sang WGS84 và ngược lại
01:06
Video thumbnail
Chuyển đổi hệ tọa độ VN2000 sang WGS84 và ngược lại
03:19
Video thumbnail
Bản đồ vệ tinh cho Mapinfo miễn phí vĩnh viễn - V3.5 (vi)
06:45
Video thumbnail
Bản đồ vệ tinh cho Mapinfo miễn phí vĩnh viễn v3.3 (vi)
04:35
Video thumbnail
Tool PXTsoft: chức năng "Lưu hàng loạt bảng với tên khác"
01:56
Video thumbnail
Tool PXTsoft: Chức năng "Gộp đối tượng bản đồ theo thuộc tính"
02:39
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Tool PXTsoft - Định dạng đường viền (bo) ranh giới theo TCVN 11565 - 11566
05:03
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Tool PXTsoft - Định dạng các kiểu đường theo TCVN 11565 - 11566
01:48
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Tool PXTsoft - Tạo lưới không gian, tương tự lưới Fishnet của ArcGIS
02:02
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Tool PXTsoft - Chức năng "Tạo điểm theo khoảng cách trên Region, PLine, Line,..."
01:16
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Tool PXTsoft - Chức năng "Tạo điểm theo khoảng cách trên Region, PLine, Line,..."
03:18
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Tool PXTsoft - DBR: Sơ đồ vị trí lô rừng có biến động
06:38
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Tool PXTsoft - Trích lục sơ đồ vị trí lô rừng có biến động
02:35
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Tool PXTsoft - Đưa table của Mapinfo lên website
02:17
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Tool PXTsoft - Đưa table của Mapinfo lên website (P2)
02:54
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Tool PXTsoft - Đưa table của Mapinfo lên website
01:50
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Tool PXTsoft - Tải ảnh vệ tinh về Mapinfo (version 2021)
01:36
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Biên tập theo NĐ 168, tạo sơ đồ thửa, bìa hồ sơ, đơn đề nghị, biên bản bàn giao,...
17:47
Video thumbnail
Bài 7: Tool PXTsoft – Chuyển Mapinfo sang *.mbtiles
03:23
Video thumbnail
SAS PLANET: Tải ảnh vệ tinh với độ phân giải rất cao, nét đến vài cm/pixel
01:38
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Kẻ bảng dữ liệu trên bản đồ
04:13
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Chuyển MapInfo sang MBTiles chỉ với 1 click chuột
09:16
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Chuyển MapInfo sang MBTiles kèm nhãn (3)
03:31
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Chuyển MapInfo sang MBTiles kèm nhãn (2)
04:20
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Chuyển MapInfo sang MBTiles kèm nhãn (1)
05:59
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Chuyển MapInfo sang MBTiles
02:44
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Biên tập bản đồ theo thông tư 01/2021/TT-BTNMT
05:41
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Kẻ đường theo chiều dài & góc phương vị
02:22
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Tạo sơ đồ lô/thửa đất
06:50
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Chuyển đổi font chữ, thiết lập font cho cửa sổ Mapinfo
04:40
Video thumbnail
Tool Mapinfo đánh nhãn cực nhanh & đầy đủ nhất 2021
05:01
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất (Version 2.0)
06:18
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất (New version)
04:44
Video thumbnail
Tool Mapinfo: Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất
04:54
Video thumbnail
SAS Planet - Images Available
00:52
Video thumbnail
Tool biên tập bản đồ trong MapInfo theo mẫu quy định trong 3s
04:32
Video thumbnail
Version 1.1: PXTsoft-Biên tập bản đồ MapInfo đơn giản theo NĐ 168 do khách đặt hàng code riêng (P2)
04:51
Video thumbnail
Version 1.1: PXTsoft Biên tập bản đồ MapInfo đơn giản theo NĐ 168 do khách đặt hàng code riêng
07:21
Video thumbnail
PXTsoft- Biên tập bản đồ MapInfo đơn giản theo NĐ 168 do khách đặt hàng code riêng
05:22
Video thumbnail
PXTsoft - Tạo bảng dữ liệu trên bản đồ Mapinfo
07:26
Video thumbnail
PXTsoft: Giới thiệu tool biên tập bản đồ trên MapInfo (Phần 1)
10:42
Video thumbnail
PXTsoft - Biên tập bản đồ theo mẫu template đang chọn
04:38
Video thumbnail
PXTsoft - Biên tập bản đồ tự động theo mẫu (template) có TIÊU ĐỀ + KHUNG, LƯỚI + Ô KÝ + CHÚ DẪN
04:55
Video thumbnail
PXTsoft - Tool Mapinfo biên tập bản đồ theo template bất kỳ
16:17
Video thumbnail
PXTsoft - Tool Mapinfo tổng hợp n giá trị Text lớp TEXT cập nhật vào 1 cột dữ liệu trong lớp REGION
03:16
Video thumbnail
PXTsoft com - Chọn tất cả đối tượng TEXT nằm trong đối tượng REGION
00:52
Video thumbnail
PXTsoft Grid Maker ADVANCE - Tool Mapinfo vẽ khung lưới tự động theo mẫu tùy biến
05:18
Video thumbnail
PXTsoft Grid Maker ADVANCE - Tool Mapinfo vẽ khung lưới theo mẫu tùy biến
14:10

Xem nhiều

Bài viết