Tool PXTsoft – Đánh số lô

1843

Chức năng đánh số lô theo tiêu chí:

  • Từ trên xuống dưới
  • Từ trái sang phải
  • Theo tọa độ của tâm lô hoặc tọa độ của đỉnh lô
  • Đánh số hiệu a, b, c,… (hoặc 1, 2, 3,…) cho đến hết khoảnh

Xem thêm: Bài 1: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

– Chọn:

– Hoặc:

– Chọn dữ liệu và các tiêu chí đánh số lô, sau đó chọn Thuc hien:

Bình luận bằng Facebook Comments