Chuyển đổi hệ tọa độ VN2000 sang WGS84 và ngược lại

19203
  • Tải về và giải nén:
    • Click chuột vào đây để tải tập tin PXTsoftTransformCoordinate.zip về.
    • Giải nén tập tin PXTsoftTransformCoordinate.zip vừa tải về ở trên, được thư mục PXTsoftTransformCoordinate chứa các thư mục con và tập tin của phần mềm.
  • Chạy phần mềm: Click chuột vào tập tin PXTsoftTransformCoordinate.exe trong thư mục PXTsoftTransformCoordinate

Lưu ý: Phần mềm cần Microsoft .NET Framework 4.5.2 để chạy, nếu máy tính của Bạn thông báo thiếu thì tải từ link sau về để cài đặt: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42642

  • Khai thác phần mềm:

Mở tập tin Excel: Chọn Open:

– Chọn tập tin Excel cần mở:

Chuyển đổi hệ tọa độ:
a. Chuyển hệ tọa độ VN2000 HN <—> WGS84 (VN2000 NB):
+ Cấu trúc dữ liệu đầu vào của sheet gồm:
* Cột A chứa tọa độ X
* Cột B chứa tọa độ Y

+ Chọn sheet cần chuyển đổi hệ tọa độ
+ Chọn Transform Coordinates —> VN2000 HN <—> WGS84 (VN2000 NB):

– Chọn các thông số, sau đó click vào Transform:

– Kết quả sau khi thực hiện chuyển đổi:

b. Chuyển hệ tọa độ VN2000 <—> WGS84:
+ Cấu trúc dữ liệu đầu vào của sheet gồm:
* Cột A chứa tọa độ X (hoặc Latitude)
* Cột B chứa tọa độ Y (hoặc Longitude)
* Cột C chứa cao độ

+ Chọn sheet cần chuyển đổi hệ tọa độ
+ Chọn Transform Coordinates —> VN2000 <—> WGS84:

– Chọn các thông số, sau đó click vào Transform:

c. Chuyển hệ tọa độ UTM —> Lat Long:
+ Cấu trúc dữ liệu đầu vào của sheet gồm:
* Cột A chứa North or South Latitude (có 2 giá trị N hoặc S)
* Cột B chứa Longitude Zone (Múi)
* Cột C chứa tọa độ Northing
* Cột D chứa tọa độ Easting

+ Chọn sheet cần chuyển đổi hệ tọa độ
+ Chọn Transform Coordinates —> UTM —> Lat Long:

d. Chuyển hệ tọa độ Lat Long —> UTM:
+ Cấu trúc dữ liệu đầu vào của sheet gồm:
* Cột A chứa tọa độ Latitude (dạng DD.dddd)
* Cột B chứa tọa độ Longitude (dạng DD.dddd)

+ Chọn sheet cần chuyển đổi hệ tọa độ
+ Chọn Transform Coordinates —> Lat Long —> UTM:

e. Chuyển hệ tọa độ Lat Long —> ddmmss —> Lat Long:
+ Cấu trúc dữ liệu đầu vào của sheet gồm:
* Cột A, B, C chứa độ, phút, giây tương ứng N
* Cột D, E, F chứa độ, phút, giấy tương ứng W

+ Chọn sheet cần chuyển đổi hệ tọa độ
+ Chọn Transform Coordinates —> ddmmss —> Lat Long:

Bình luận bằng Facebook Comments