Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

5549

1. TẢI VỀ:

Link tải tool ở đây

LƯU Ý: (Thường xảy ra với Windows 7) Nếu chạy Forest GIS thông báo lỗi hoặc báo thiếu thư viện thì tải các thư viện sau và cài đặt thêm:
Microsoft Visual C++ Redistributable x86
Microsoft Visual C++ Redistributable x64
.NET Framework 4.7.2 Offline Installer

2. GIẢI NÉN & CHẠY TOOL:

 • Chép tập tin PXTsoftTool.RAR đến thư mục mong muốn
  LƯU Ý QUAN TRỌNG:
  Không nên chép tool ở ổ đĩa hệ thống (ổ đĩa cài Windows, thường là C:), vì hệ thống phân quyền/bảo mật của Windows sẽ cấm tool cập nhật tự động/tạo/chép/xóa… file và thư mục con trong quá trình xử lý nên sẽ gây lỗi.
  Nếu muốn chép tool vào ổ đĩa hệ thống (ổ đĩa cài Windows, thường là C:) thì cần phân quyền/bảo mật trong Windows về việc: tạo/chép/xóa… file và thư mục con trong thư mục tool này.
 • Click chuột phải vào tập tin PXTsoftTool.RAR, chọn Extract Here (với máy đã cài đặt WinRAR)

3. CHẠY TOOL:

 • Lưu ý:
  Tool PXTsoft chạy với Mapinfo 15 trở lên
 • Vào MapInfo
 • Chọn Tools —> Run MapBasic Program… hoặc nhấn Ctrl + U
 • Chọn thư mục đã giải nén ở bước 2, chọn tool Mapbasic (.MBX) tương ứng cần sử dụng (ví dụ PXTsoft.com.MBX) để chạy —> Open:

4. THOÁT TOOL:

 • Chọn như hình:
 • Hoặc: vào menu của tool muốn thoát rồi chọn như hình dưới:

Sau đó chọn trả lời cho hộp thoại:

Bình luận bằng Facebook Comments