Tool PXTsoft: Kiểm tra, cập nhật, tải phiên bản mới

361
  • Kiểm tra, cập nhật phiên bản mới: Chọn như hình:

Hoặc:

Nếu có phiên bản mới, tool PXTsoft sẽ xuất hiện thông báo:

Click chuột vào các nút lệnh tương ứng ở hình trên theo nhu cầu sử dụng.

  • Tải phiên bản mới: Chọn như hình:

Hoặc:

Bình luận bằng Facebook Comments