Tool PXTsoft MTR: Dịch vụ môi trường rừng

948

Để sử dụng, Bạn cần tải phần mềm về, cài đặt xong, sau đó trực hiện đăng ký sử dụng. Vui lòng xem cách đăng ký sử dụng chi tiết ở mục 4. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG dưới đây.

1. TẢI VỀ: Tải tool PXTsoft MTR tại đây

2. GIẢI NÉN:

 • Chép tập tin PXTsoft.MTR.rar được tải ở bước 1 đến thư mục mong muốn
 • Click chuột phải vào tập tin PXTsoft.MTR.rar, chọn Extract Here (với máy đã cài đặt WinRAR)

3. CHẠY TOOL PXTsoft MTR: Chạy PXTsoft.MTR.MBX với Mapinfo v15 x86

Cách 1: Click đôi chuột vào tập tin PXTsoft.MTR.MBX để chạy:

Cách 2:

 • Vào phần mềm Mapinfo
 • Chọn Tools —> Run MapBasic Program… hoặc nhấn Ctrl + U
 • Chọn thư mục đã giải nén ở bước 2, chọn tập tin PXTsoft.MTR.MBX sau đó chọn Open để chạy:

4. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG:

 • Chọn như hình:
 • Hoặc:
 • Chọn gói PXTsoft MTR cần đăng ký, điền đầy đủ các thông tin, sau đó chọn Đăng ký:

Nếu thực hiện đăng ký sử dụng PXTsoft MTR thành công, sẽ có 1 email tự động thông báo gởi đến Bạn với nội dung tương tự như hình:

XEM THÔNG TIN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG:

 • Muốn xem, kiểm tra thông tin máy tính/laptop đăng ký: Click vào Kiểm tra thông tin đăng ký ở màn hình trên, hoặc chọn như hình:
 • Hoặc:

Kết quả nhận được như hình dưới đây:

 • Trường hợp đã được đăng ký:
 • Trường hợp chưa được đăng ký:

5. KIỂM TRA, CHUYỂN ĐỔI HỆ QUY CHIẾU: Nếu bản đồ của Bạn có hệ quy chiếu chưa tương thích với nền ảnh vệ tinh của Google Earth, Planet Earth,… (như VN-2000 Hội nhập, WGS 84, …) thì thực hiện như sau:

 • Chọn như hình:

Hoặc:

 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien:

6. PHẦN MỀM TẠO BÁO CÁO PXTsoft MTR:
6a. Chạy phần mềm: Click đôi chuột vào tập tin PXTsoftMTRExcel.EXE để chạy:

6b. Mở dữ liệu từ bản đồ Mapinfo:

 • Chọn Môi trường rừng —> Mở dữ liệu bản đồ Mapinfo (*.tab) như hình:
 • Chọn bản đồ Mapinfo, sau đó chọn Open để mở:

Kết quả tương tự như hình dưới:

6c. Cập nhật hệ số K:

 • Chọn Môi trường rừng —> Cập nhật hệ số K như hình:
 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Cập nhật:

6d. Tạo báo cáo:

 • Chọn sheet chứa dữ liệu của bản đồ Mapinfo (sheet đầu tiên)
 • Chọn Môi trường rừng —> Báo cáo tổng hợp diện tích… như hình:

Hoặc Môi trường rừng —> Báo cáo tổng hợp diện tích…:

 • Kết quả như hình:

Hoặc:

7. SỬ DỤNG TOOL PXTsoft MTR:

7a. Biên tập bản đồ theo TCVN 11565:2016 – 11566:2016:

 • Tự động xác định khổ giấy
 • Tự động chọn chiều giấy ngang/dọc
 • Tự động cắt các lớp bản đồ theo hình “củ khoai” hoặc tràn khung
 • Tự động in tiêu đề tùy chọn theo TCVN 11565:2016 hoặc 11566:2016
 • Tự động in tiêu đề tùy chọn trong khung hoặc ngoài khung
 • Tự động in tiêu đề tùy chọn gồm nhiều dòng
 • Tự động in chỉ hướng tùy chọn theo TCVN 11565:2016 hoặc 11566:2016
 • Tự động kẻ khung và đường viền tùy chọn theo TCVN 11565:2016 hoặc 11566:2016
 • Tự động kẻ khung theo tùy chọn đến 7 đường kẻ khung theo TCVN 11565:2016 hoặc 11566:2016
 • Tự động kẻ lưới tùy chọn theo TCVN 11565:2016 hoặc 11566:2016
 • Tự động tạo ghi chú phía trái bên dưới khung theo TCVN 11565:2016 hoặc 11566:2016Nguồn gốc tư liệu bản đồ, hệ tọa độ, kinh tuyến trục, độ rộng múi chiếu
 • Tự động tạo ghi chú giữa bên dưới khung theo TCVN 11565:2016 hoặc 11566:2016Tỷ lệ bản đồ, thước tỷ lệ bản đồ
 • Tự động tạo ghi chú phía phải bên dưới khung theo TCVN 11565:2016 hoặc 11566:2016Cơ quan xây dựng bản đồ, điều tra thực địa: Tháng, năm, hoàn thành: Tháng, Năm
 • Tự động tạo ô phê duyệt theo TCVN 11565:2016 hoặc 11566:2016
 • Cho phép chọn khổ giấy và chiều giấy ngang/dọc thủ công
 • Cho phép thiết lập chỉ hướng theo TCVN 11565:2016 và 11566:2016
 • Cho phép thiết lập tiêu đề theo TCVN 11565:2016 và 11566:2016
 • Cho phép thiết lập kiểu khung và lưới theo TCVN 11565:2016 và 11566:2016
 • Cho phép thiết lập kẻ đường lưới hoặc mắt lưới
 • Cho phép thiết lập ghi chú phía trái/giữa/phía phải bên dưới khung theo TCVN 11565:2016 và 11566:2016
 • Cho phép thiết lập ô phê duyệt theo TCVN 11565:2016 và 11566:2016
 • Cho phép thiết lập canh lề giấy

THỰC HIỆN:
1- Chọn 1 hoặc nhiều lô cần biên tập
2- Chọn:

Hoặc:

3- Chọn các tùy chọn, sau đó chọn Thuc hien:

CÁC TÙY CHỌN NÂNG CAO:
– Thiết lập canh lề giấy:

Đơn vị tính mm

– Thiết lập tiêu đề theo TCVN 11565:2016 – 11566:2016:

Đơn vị tính mm

– Thiết lập chỉ hướng theo TCVN 11565:2016 – 11566:2016:

Đơn vị tính mm

– Thiết lập khung và đường viền theo TCVN 11565:2016 – 11566:2016:

Đơn vị tính mm

– Thiết lập ghi chú phía trái bên dưới khung theo TCVN 11565:2016 – 11566:2016:

Đơn vị tính mm

– Thiết lập ghi chú giữa bên dưới khung (Tỷ lệ bản đồ, thước tỷ lệ bản đồ…) theo TCVN 11565:2016 – 11566:2016:

Đơn vị tính mm

– Thiết lập ghi chú phía phải bên dưới khung theo TCVN 11565:2016 – 11566:2016:

Đơn vị tính mm

– Thiết lập ô xác nhận pháp lý theo TCVN 11565:2016 – 11566:2016:

Đơn vị tính mm

– Tạo đường viền (bo) ranh giới theo TCVN 11565:2016 – 11566:2016:

7b. Xem ảnh vệ tinh độ phân giải cao (theo tháng, quý) trên server Forest GIS:

Chọn như hình:

Hoặc:

 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien để xem ảnh vệ tinh chất lượng cao:

7c. Xem ảnh vệ tinh Google Earth, Carto, ESRI,… trên server Forest GIS:

 • Chọn như hình:

Hoặc:

 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien:

7d. Đánh nhãn:

 • Chọn như hình:

Hoặc:

 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien:

Lưu ý: Với phép toán Like của kiểu ký tự (Character), có thể dùng các ký tự đại diện _ hoặc % (_ hoặc % có thể nằm ở bất kỳ vị trí nào cần lọc của chuỗi, có thể sử dụng cùng lúc cả 2 ký tự đại diện) để lọc như sau:

_Khớp với một ký tự.
Ví dụ: TX_ sẽ lọc TXB, TXG, TXK, TXN,…
%Khớp với 0 hoặc nhiều ký tự.
Ví dụ: TX% sẽ lọc TXB, TXB1, TXDB, TXDB1, TXDG, TXDG1, TXG, TXG1, TXK, TXN,…

7e. Đánh số lô:

 • Chọn như hình:

Hoặc:

 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien:

7f. Tạo lưới bay cho Drone/Flycam:

– Chọn 1 khu vực cần tạo lưới bay cho Flycam:

Hoặc vẽ (PolyLine, Polygon, Elipse, Rectangle,…) bao khu vực cần tạo lưới bay cho Flycam:

 • Chọn như hình:

Hoặc:

 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien:

7g. Tạo đường viền (bo) ranh giới:

 • Chọn như hình:

Hoặc:

 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien:

7h. Tô màu bản đồ theo mã LĐLR:

 • Chọn như hình:

Hoặc:

 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien:

7i. Tách 1 bản đồ thành nhiều bản đồ:

 • Chọn như hình:

Hoặc:

 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien:

7j. Nhập nhiều bản đồ thành 1 bản đồ:

 • Chọn như hình:

Hoặc:

 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien:

7k. Tạo cấu trúc bảng (table) dựa theo mẫu bảng (table) có sẵn:

 • Chọn như hình:

Hoặc:

 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien:

7l. Đổi tên cột (column, field) của bảng (table):

 • Chọn như hình:

Hoặc:

 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien:

7m. Gộp (combine) đối tượng theo thuộc tính:

 • Chọn như hình:

Hoặc:

 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien:

7n. Cập nhật tọa độ điểm từ cột X, Y:

 • Chọn như hình:

Hoặc:

 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien:

7o. Chuyển đổi font chữ:

 • Chọn như hình:

Hoặc:

 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien:

7p. Chuyển đổi shp ===> tab:

 • Chọn như hình:

Hoặc:

 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien:

7q. Kết xuất hàng loạt sang CSV (Excel):

 • Chọn như hình:

Hoặc:

 • Nhập các thông tin, tùy chọn,… sau đó click chuột vào Thuc hien:
Bình luận bằng Facebook Comments