Bản đồ vệ tinh cho Mapinfo miễn phí vĩnh viễn

4943
  1. Tải về và giải nén:
    • Click chuột vào đây để tải tập tin PXTsoftPortableBasemapServer.zip về.
    • Giải nén tập tin PXTsoftPortableBasemapServer.zip vừa tải về ở trên, được thư mục PXTsoftPortableBasemapServer chứa các thư mục con và tập tin của phần mềm.
  2. Chạy phần mềm: Click vào tập tin PortableBasemapServer.exe trong thư mục PXTsoftPortableBasemapServer để chạy:

3. Khai thác phần mềm:

– Lần lượt chọn [Máy chủ] cần tải bản đồ vệ tinh và click chuột vào [Chạy dịch vụ mới]

– Chọn dòng dịch vụ đã chạy ở bước trên, chọn [Tạo bảng Mapinfo]

– Nhập tên bảng (table) Mapinfo cần tạo, sau đó click vào [Save]

Dùng Mapinfo để mở bảng (table) vừa tạo ở trên.

Lưu ý: Luôn luôn chạy dịch vụ liên quan và không thoát ứng dụng này trong suốt quá trình dùng Mapinfo để truy xuất các bảng (table) do ứng dụng này tạo ra.

Bình luận bằng Facebook Comments