PXTsoft FRMS Convert: Chuyển đổi dữ liệu bản đồ *.shp, *.tab của FRMS

426
  • Tải về và giải nén:
    • Tải tập tin FRMSConvert.RAR ở đây về.
    • Giải nén tập tin FRMSConvert.RAR vừa tải về ở trên, được thư mục FRMSConvert chứa các thư mục con và tập tin của phần mềm.
  • Chạy phần mềm: Click chuột vào tập tin FRMSConvert.exe trong thư mục FRMSConvert

Lưu ý: Phần mềm cần Microsoft .NET Framework 4.5.2 để chạy, nếu máy tính của Bạn thông báo thiếu thì tải từ link sau về để cài đặt: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42642

  • Khai thác phần mềm:  Chọn các tùy chọn, sau đó chọn Chuyển đổi dữ liệu bản đồ:

Cập nhật các danh mục định nghĩa: Mở tập tin Excel PXTsoftFRMSConvert.xlsx trong thư mục FRMSConvert để cập nhật, chỉnh sửa…:

Bình luận bằng Facebook Comments