PXTsoft FRMS Convert: Tool chuyển đổi dữ liệu bản đồ *.shp, *.tab của FRMS trên Mapinfo

562

Xem thêm: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

Chạy tool PXTsoft.FRMSConvert.MBX trong Mapinfo:

THỰC HIỆN:
1- Chọn:

Hoặc:

2- Chọn các tùy chọn, sau đó chọn Chuyển đổi dữ liệu bản đồ:

Cập nhật các danh mục định nghĩa: Mở tập tin Excel PXTsoftFRMSConvert.xlsx trong thư mục DanhMuc của thư mục chứa tool PXTsoft để cập nhật, chỉnh sửa…

Bình luận bằng Facebook Comments