Phần mềm hổ trợ báo cáo dịch vụ MTR

883
Tải phần mềm PXTsoft MTR Ở ĐÂY Chạy tập tin MapXtreme.EXE Lưu ý: Nếu máy tính thông báo thiếu .NET Framework thì chạy các tập tin tương ứng sau tùy theo phiên bản hệ điều hành trên máy tính: NetFx20SP2_x86.EXE hoặc NetFx20SP2_x64 Click vào Next > Chọn I accept the terms in the license agreement Click vào Next > Chọn Complete hoặc Custom rồi click Next > Click Install Bỏ chọn Launch Learning Resources, rồi click Finish Bước 2: Cài đặt phần mềm Chạy tập tin PXTsoftDVMTR.EXE Click vào Next > Chọn thư mục cài đặt phần mềm PXTsoft MTR, sau đó click vào Next > Click vào Install Click vào Close B. HƯỜNG DẪN SỬ DỤNG: Khởi động và thoát khỏi phần mềm:
 • Khởi động phần mềm: Click đôi chuột vào biểu tượng PXTsoft DVMTR trên màn hình desktop
Thoát khỏi phần mềm:
 • Cách 1:
 • Cách 2:
Lúc đó, phần mềm xuất hiện thông báo như sau:
Chọn để thoát, chọn Không để quay lại phần mềm. Mở và đóng bản đồ:
 • Mở bản đồ: Click chuột vào hình
 • Chọn thư mục và bản đồ MapInfo:
 • Click chuột vào Open để mở. Thông tin vầ bản đồ MapInfo đang mở trong phần mềm:
Đóng bản đồ: Click chuột vào:
Các chức năng của phần mềm:
 • Thanh công cụ cơ bản của Mapinfo:
 • Xem toàn bộ bản đồ đang mở nằm trọn trong màn hình: Click chuột vào:
 • Xem toàn bộ các đối tượng đang chọn nằm trọn trong màn hình: Click chuột vào:
 • Tạo nhãn cho bản đồ: Click chuột vào:
Chọn kiểu nhãn (tương ứng Biểu thức tạo nhãn sẽ thay đổi theo các kiểu nhãn được chọn, ta có thể thay đổi biểu thức tạo nhãn tùy ý theo đúng cú pháp quy định của Mapinfo) và các tùy chọn rồi click chuột vào Tạo nhãn để tạo nhãn mới hoặc click vào Đóng để bỏ tạo nhãn.
 • Định vị dữ liệu đang chọn trên bản đồ: Thực hiện tuần tự các bước theo hình dưới đây:
 • Bật tắt khung “Dữ liệu bản đồ”: Click chuột vào biểu tượng như hình dưới để bật/tắt (hiện/ẩn) khung “Dữ liệu bản đồ”:
Bình luận bằng Facebook Comments