Tool PXTsoft: Đăng ký sử dụng

304

Xem thêm: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

Để sử dụng các chức năng cao cấp của tool PXTsoft, sau khi tải về – giải nén/cài đặt, Bạn cần phải đăng ký sử dụng để sử dụng.

Lưu ý: Chỉ cần thực hiện đăng ký 1 lần duy nhất đối với gói lựa chọn sử dụng, đăng ký PXTsoft sẽ có hiệu lực tùy thuộc vào tình trạng và hạn đăng ký đối với Mapinfo, QGIS và các ứng dụng khác.

  • Chọn như hình:

Hoặc:

  • Chọn gói PXTsoft cần đăng ký, điền đầy đủ các thông tin, sau đó chọn Đăng ký:

Nếu thực hiện đăng ký sử dụng PXTsoft thành công, sẽ có 1 email tự động thông báo gởi đến Bạn với nội dung tương tự như hình:

XEM THÔNG TIN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG: Muốn xem, kiểm tra thông tin máy tính/laptop đăng ký: Click vào Kiểm tra thông tin đăng ký ở màn hình trên, hoặc chọn như hình:

Hoặc:

Kết quả nhận được như hình dưới đây:

  • Trường hợp đã được đăng ký:
  • Trường hợp chưa được đăng ký:
Bình luận bằng Facebook Comments