Tool PXTsoft – Gộp lô, đối tượng bản đồ theo thuộc tính

509

Xem thêm: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

– Chọn:

Hoặc:

– Chọn các tùy chọn, sau đó chọn Thuc hien:

Bình luận bằng Facebook Comments