Tool PXTsoft: Tạo lưới bay cho Drone/Flycam

664

Xem thêm: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

– Chọn 1 khu vực cần tạo lưới bay cho Flycam:

Hoặc vẽ (PolyLine, Polygon, Elipse, Rectangle,…) bao khu vực cần tạo lưới bay cho Flycam:

– Chọn:

Hoặc:

– Chọn các tùy chọn, sau đó chọn Thuc hien:

Bình luận bằng Facebook Comments