Tool PXTsoft – Chuyển đổi font chữ Việt cho Mapinfo

1132

Xem thêm: Bài 1: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

– Chọn:

– Hoặc:

– Chọn bảng (table), cột (field), bảng mã cần chuyển đổi font chữ, sau đó chọn Thuc hien:

Bình luận bằng Facebook Comments