Tool PXTsoft – Cập nhật dữ liệu nhiều cột (column)

931

Xem thêm: Bài 1: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

– Chọn:

– Hoặc:

– Chọn lựa các tùy chọn, sau đó chọn Thuc hien:

Bình luận bằng Facebook Comments