Biên tập bản đồ theo mẫu quy định

4569

YÊU CẦU:

  1. Mẫu biên tập theo quy định để tool dựa vào các mẫu này để biên tập, (tham khảo thêm bài viết Tạo mẫu biên tập bản đồ theo quy định). Có thể mở các mẫu biên tập sẵn trong thư mục MauBienTap để nhân bản và chỉnh sửa theo nhu cầu riêng, có thể thêm:
    • Nhiều dòng tiêu đề (không hạn chế, số lượng tùy thuộc vào khổ giấy)
    • Nhiều dòng kẻ khung (không hạn chế, số lượng tùy thuộc vào khổ giấy)
    • Nhiều ô ký phê duyệt (không hạn chế, số lượng tùy thuộc vào khổ giấy)
    • Nhiều cột, dòng,… chú dẫn (không hạn chế, số lượng tùy thuộc vào khổ giấy)
    • Các định dạng và các thành phần khác của mẫu biên tập bản đồ theo quy định…
  2. Mẫu biên tập và bản đồ PHẢI CÙNG HỆ TỌA ĐỘ

Tải tool về Ở ĐÂY

Lần đầu tiên chạy tool, sẽ xuất hiện giao diện nhập mã khóa sử dụng như hình dưới đây:

Nhập mã khóa được cấp và click vào “Đăng ký” để tiếp tục.

  • Chọn 1 vùng cần biên tập
  • Chọn Bien tap theo mau ===> Bien tap ban do theo mau:

  • Giao diện biên tập của tool như sau:

  1. Chọn mẫu biên tập theo quy định ở ô MAU BIEN TAP BAN DO
  2. Chọn tỷ lệ bản đồ và khoảng cách lưới (bước lưới) ở ô TY LE BAN DO – KHOANG CACH LƯỚI
  3. Chọn 1 hoặc nhiều lớp bản đồ cần cắt ở ô Chon lop ban do can cat
  4. Chọn: Kiểu cắt lớp chính, chiều dài râu, kiểu đường râu, tô màu vùnh chính, kiểu đường viền của vùng chính,…
    • Kiểu cắt các lớp bản đồ phụ
    • Chọn thư mục chứa kết quả biên tập
  5. Click vào “Thuc hien

Bình luận bằng Facebook Comments