PXTsoft Khung lưới: Tool kẻ khung lưới trên Mapinfo

618

Xem thêm: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

Chạy tool PXTsoft.KeKhungLuoi.MBX trong Mapinfo:

THỰC HIỆN:
1- Vẽ 1 Rectangle, sau đó chọn Rectangle vừa vẽ
2- Chọn:

Hoặc:

3- Chọn các tùy chọn, sau đó chọn Thuc hien:

Bình luận bằng Facebook Comments