PXTsoft Taluy: Tool vẽ Taluy trên Mapinfo

790

Xem thêm: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

Chạy tool PXTsoft.Taluy.MBX trong Mapinfo:

THỰC HIỆN:
1- Chọn 1 hoặc nhiều đường (line) cần vẽ taluy, hoặc không cần chọn đường (line) để có thể chọn toàn bộ lớp bản đồ đường (line)
2- Chọn:

Hoặc:

3- Chọn các tùy chọn, sau đó chọn Thuc hien:

Bình luận bằng Facebook Comments