Tool PXTsoft – Cập nhật tọa độ điểm X, Y từ cột dữ liệu

664

Xem thêm: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

– Chọn:

Hoặc:

– Chọn lớp bản đồ cần cập nhật, chọn cột (field) chứa tọa độ của X và Y. Sau đó chọn Thuc hien:

Bình luận bằng Facebook Comments