Tool PXTsoft – Kẻ đường (line) theo chiều dài và góc chuyển vị

335

Xem thêm: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

– Mở table chứa các thông tin về chiều dài và góc chuyển vị cần kẻ đường (line)
– Tạo 1 điểm (point) trên bản đồ để làm mốc kẻ đường
– Chọn:

Hoặc:

– Chọn các tùy chọn, sau đó chọc Thuc hien:

Bình luận bằng Facebook Comments