Tool PXTsoft – Chọn đối tượng theo kiểu (style) trong MapInfo

737

Xem thêm: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

1. Chọn 1 đối tượng bản đồ cần lấy mẫu (style) để chọn các đối tượng khác theo mẫu (style) này (chọn mẫu).
2. Chọn:

Hoặc:

3. Chọn các tùy chọn tùy thuộc vào kiểu đối tượng được chọn làm mẫu. Tùy thuộc vào loại đối tượng mẫu đã chọn, hộp thoại tương ứng sẽ hiển thị:

Bình luận bằng Facebook Comments