Tool PXTsoft – Tạo điểm (point) theo khoảng cách

987

Xem thêm: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

– Chọn:

Hoặc:

– Chọn các tùy chọn, sau đó chọn Thuc hien:

Bình luận bằng Facebook Comments