Tool PXTsoft – Trích xuất tọa độ, chiều dài và góc chuyển vị của đường (line)

736

Xem thêm: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

– Chọn:

Hoặc:

– Chọn các tùy chọn, sau đó chọn Thuc hien:

Bình luận bằng Facebook Comments