Tool PXTsoft: Thông báo lỗi

291

Để thông báo lỗi cho đội ngũ Biên tập bản đồ trong quá trình sử dụng, Bạn thực hiện như sau:

  • Cách 2: Chọn như hình:

Hoặc:

  • Sau đó, điền các thông tin rồi click vào GỞI BÁO LỖI:
  • Biên tập bản đồ sẽ tự động gởi email xác nhận đã nhận được thông báo lỗi của Bạn như hình sau:

Đội ngũ Biên tập bản đồ sẽ thực hiện sửa lỗi và liên hệ hổ trợ với Bạn trong thời gian sớm nhất.

Bình luận bằng Facebook Comments