Tool PXTsoft – Tìm kiếm và thay thế chuỗi dữ liệu

476

Xem thêm: Bài 1: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

– Chọn:

– Hoặc:

– Chọn bảng (table), các cột (field), chuỗi cần tìm kiếm và chuỗi thay thế, các tùy chọn vị trí, phân biệt chữ hoa, thường. Sau đó chọn Thuc hien:

Lưu ý: tool có thể tìm và thay thế cùng lúc nhiều cột (field).

Bình luận bằng Facebook Comments