Tool PXTsoft – Tìm kiếm và thay thế chuỗi trong đối tượng

414

Xem thêm: Bài 1: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

– Chọn:

– Hoặc:

– Chọn các lớp bản đồ, chuỗi cần tìm kiếm và chuỗi thay thế, các tùy chọn vị trí, phân biệt chữ hoa, thường. Sau đó chọn Thuc hien:

Lưu ý: tool có thể tìm và thay thế cùng lúc nhiều lớp bản đồ.

Bình luận bằng Facebook Comments