Tool PXTsoft – Hệ tọa độ: Kiểm tra, chuyển đổi

1350

Xem thêm: Bài 1: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

 • Chuyển đổi tất cả các hệ tọa độ VN2000 hội nhập, nội bộ
 • Chuyển đổi hệ tọa độ cùng lúc nhiều lớp bản đồ
 • Kiểm tra/xem hệ tọa độ của tất cả các lớp bản đồ
 • Kiểm tra/xem hệ tọa độ của từng lớp bản đồ

1. XEM THÔNG TIN HỆ TỌA ĐỘ TẤT CẢ CÁC LỚP BẢN ĐỒ (Cách 1):

 • Chọn:
 • Hoặc:

Kết quả như hình sau:

2. XEM THÔNG TIN HỆ TỌA ĐỘ TẤT CẢ CÁC LỚP BẢN ĐỒ (Cách 2):

 • Chọn:
 • Hoặc:

Kết quả như hình sau:

3. CHUYỂN ĐỔI HỆ TỌA ĐỘ:

 • Chọn:
 • Hoặc:
 • Giao diện chuyển hệ tọa độ:
Bình luận bằng Facebook Comments