Tool PXTsoft – Kết xuất hàng loạt sang Excel

854

Xem thêm: Bài 1: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

  • Chọn:
  • Hoặc:
  • Chọn lựa các tùy chọn kết xuất ở hình sau và chọn Thuc hien:
Bình luận bằng Facebook Comments