Bài 6: Tool PXTsoft – Nhập nhiều bản đồ thành 1

30
  • Chọn:
  • Hoặc:
  • Chọn lựa các tùy chọn kết xuất ở hình sau và chọn Thuc hien:
Bình luận bằng Facebook Comments