Tool PXTsoft – Tách 1 bản đồ thành nhiều bản đồ

1317

Xem thêm: Bài 1: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

 • Chọn:
 • Hoặc:
 • Chọn lựa các tùy chọn kết xuất ở hình sau và chọn Thuc hien:
 • Ví dụ: Chọn tách bản đồ theo cột TT, thực hiện theo các bước sau:
  • 1. Chọn lớp bản đồ cần tách ở ô LOP BAN DO
  • 2. Click vào Them
  • 3. Chọn cột (filed) TT, click vào Them Cot (Field)
  • 4. Chọn các bản đồ cần tách ở ô DU LIEU, có thể chọn tất cả
  • 5. Chọn thư mục lưu các bản đồ kết quả và click vào Thuc hien
 • Ví dụ: Chọn tách bản đồ theo các cột TK + KHOANH + LO, thực hiện theo các bước sau:
  • 1. Chọn lớp bản đồ cần tách ở ô LOP BAN DO
  • 2. Click vào Them
  • 3. Chọn cột (filed) TK, click vào Them Cot (Field)
  • Lặp lại bước 1. 2. 3 cho KHOANH
  • Lặp lại bước 1. 2. 3 cho LO
  • 4. Chọn các bản đồ cần tách ở ô DU LIEU, có thể chọn tất cả
  • 5. Chọn thư mục lưu các bản đồ kết quả và click vào Thuc hien

Bình luận bằng Facebook Comments