Tool PXTsoft – Chép, dán (nhân bản) và thay thế đối tượng trong MapInfo

521

Xem thêm: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

CHÉP ĐỐI TƯỢNG:
1. Chọn 1 hoặc nhiều đối tượng cần chép
2. Chọn:

Hoặc:

DÁN (NHÂN BẢN) ĐỐI TƯỢNG:
1. Chọn:

2. Click chuột vào vị trí muốn dán (nhân bản) đối tượng.

THAY THẾ ĐỐI TƯỢNG:
1. Chọn 1 đối tượng bản đồ cần thay thế.
2. Chọn:

3. Chọn lựa các tùy chọn, sau đó chọn Thuc hien:

Bình luận bằng Facebook Comments