Tool PXTsoft – Di chuyển đối tượng bản đồ trong MapInfo

424

Xem thêm: Bài 1: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

THỰC HIỆN:
1. Chọn 1 hoặc nhiều đối tượng bản đồ
2. Chọn:

Hoặc:

3. Nhập khoảng cách và góc cần di chuyển đối tượng, sau đó chọn Thuc hien:

Bình luận bằng Facebook Comments