Tool PXTsoft – Xoay đối tượng bản đồ trong MapInfo

439

Xem thêm: Bài 1: Tool PXTsoft – Tải về, chạy, thoát

THỰC HIỆN:
1. Chọn 1 hoặc nhiều đối tượng bản đồ
2. Chọn:

Hoặc:

3. Nhập góc cần xoay đối tượng, sau đó chọn Xoay ben trai hoac Xoay ben phai:

Bình luận bằng Facebook Comments